Limburgse Rechtsgeschiedenis

Rechtsbronnen Maastricht

RecueilRecueil der Recessen

In 1665 verschenen de eerste Nederlandse en Franse drukken van het Recueil der Recessen, een codificatie van de op dat moment in Maastricht geldende regels voornamelijk op het gebied van het bestuurs-, privaat-, straf-, proces- en belastingrecht, opgesteld in opdracht van beide stadsheren, de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en de Prinsbisschop van Luik.

Onderstaande hyperlink geeft toegang tot een interactieve facsimile-editie, gebaseerd op de gedrukte versie die in 1719 verscheen “Bij Lambert Bertus, Stadts-drucker” (djvu-bestand; plugin noodzakelijk)