Limburgse Rechtsgeschiedenis

Weekblad van het regt

weekblad-ub_open_lb_002Het ‘Weekblad van het Regt’ is één van de belangrijkste bronnen voor juridisch dogmatisch en rechtshistorisch onderzoek naar de grondslagen van het Nederlandse privaat-, staats-, en strafrecht. De grote omvang van het ‘Weekblad’ – 50.000 pagina’s verschenen tussen 1839 en 1943 –, de talrijke afleveringen, het onhandelbare formaat en de slechte materiële staat, staan thans een efficiënte benutting van deze bron in de weg. (Zie foto). Text mining biedt optimale mogelijkheden om deze bron inhoudelijk te ontsluiten en levert nieuwe onderzoeksmogelijkheden. Er bestaat dringend behoefte aan innovatieve, digitale onderzoeksinstrumenten voor de rechtswetenschappen.

Hieronder vindt U bij wijze van experiment twee gedigitaliseerde jaargangen van het Weekblad van het Regt, die door middel van OCR op woordniveau doorzocht kunnen worden.

Voor het raadplegen van deze digitale versie van het Weekblad van het Regt dient u te beschikken over een geïnstalleerde djvu-plugin.

get_djvu2

Weekblad van het Regt 1865 (jaargang 27: W 2648 – W 2751)

Weekblad van het regt 1866 (jaargang 28: W 2752 -W 2856 )