Limburgse Rechtsgeschiedenis

Rechtsbronnen

Digitale Rechtsbronnen betreffende de rechtsgeschiedenis der Limburgse territoria

Naast de traditionele bronnenuitgaven betreffende de rechtsgeschiedenis van de Limburgse territoria zoals bij voorbeeld die van K.TH. Janssen de Limpens voor het Gelders Overkwartier van Roermond en voor de Landen van Overmaze, komen thans in toenemende mate ook digitale bronnenedities ter beschikking.

Via deze pagina kunt u kennis maken met de ‘Digitale Plakkatenlijst Overkwartier’. Hier kunt u via een gebruikersvriendelijke interface zoeken in plakkaten en ordonnanties die in Spaans Gelre, het Staatsbezette Overkwartier, Oostenrijks en Pruisisch Gelre, alsmede Staats Opper-Gelre zijn afgekondigd.

Via de tab ‘Maastricht’ kunt u een facsimileversie van het Receuil der Recessen van 1665 raadplegen.

De tab ‘Tollen en licenten’ geeft toegang tot een facsimileversie van het bekende plakkaatboek van Michel Wouters, dat onmisbaar is voor aldegen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de heffing van in- en uitgaande rechten in de Zuidelijke Nederlanden.