Limburgse Rechtsgeschiedenis

WLR

Werkgroep Limburgse rechtsgeschiedenis

Algemeen

De werkgroep Limburgse rechtsgeschiedenis, opgericht in 1980, is een informeel gezelschap van geïnteresseerden in de Limburgse rechtsgeschiedenis, bestaande uit archivarissen, juristen en historici, die zich actief dan wel passief bezig houden met de beoefening van de Limburgse rechtsgeschiedenis.

Bijeenkomsten

Jaarlijks biedt de werkgroep op twee bijeenkomsten onderzoekers de gelegenheid lopend onderzoek te presenteren en daarover met een deskundig publiek van gedachten te wisselen. (Als regel in april en november)

Publicaties

Inmiddels zijn onder auspiciën van de werkgroep een aantal publicaties gerealiseerd, die verkrijgbaar zijn via het bureau van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap postbus 83, 6200 AB Maastricht:

Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Werkgroep Limburgse rechtsgeschiedenis verscheen: In hoede van rechte gekeerd (Werken LGOG 20)  (verkrijgbaar via Bureau LGOG, postbus 83, 6200 AB Maastricht; info@lgog.nl).

WLR2010_web

Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis verscheen in december 2005 de bundel ‘Wordt voor Recht gehalden’

WVRG

In december 2000 verscheen de bundel “Van Verminkingsstraf tot Vrederechter”

verminkingsstraf

 

In 1998 verscheen de bundel “Om daermede vrijelijk te doen naer wil ende welgevallen” (in samenwerking met Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) (nog verkrijgbaar via Bureau LGOG, postbus 83, 6200 AB Maastricht).

vrijelijk

In 1995 gevolgd door de bundel “Flittich erforscht und gecolligeert” (nog beperkt verkrijgbaar via Bureau LGOG, postbus 83, 6200 AB Maastricht)

flittich.

In 1990 verscheen  de bundel “Ten Werentliken Rechte”; (uitverkocht)

ten-werentlike

Secretariaat
Het secretariaat van de werkgroep wordt gevoerd door Mr. Th.J. van Rensch, Regionaal Historisch Centrum voor Limburg, St.-Pieterstaat 7 te Maastricht.