Limburgse Rechtsgeschiedenis

Boekaankondiging

 

Limburg. Een geschiedenis

LEG Op 28 maart 2015 werden de drie delen van ‘Limburg. Een geschiedenis’ – een nieuw standaardwerk over de geschiedenis van Limburg, onder redactie van Paul Tummers, Louis Berkvens, Arnoud-Jan Bijsterveld,  Ad Knotter, Leo Wessels en Frans Hermans – in de aula van de Universiteit Maastricht gepresenteerd.  De drie delen zijn bestelbaar via www.lgog.nl .

A.M.J.A. Berkvens, H.J.J.M. van der Bruggen, R.M.L.M. Magnée (red.), Rechtspraak in Roermond. Van Soevereine Raad naar Rechtbank Limburg (1580-2012)

rechtspraakroermond

Het boek behandelt chronologisch en thematisch belangrijke aspecten van de rechtspraak uit de periode 1580-2012. Het bevat tevens biografieën van presidenten en andere markante figuren die in de loop der tijd aan de Roermondse arrondissements-rechtbank en haar voorlopers verbonden zijn geweest.

Uitgeverij Verloren (Hilversum) Omvang: 336 pagina’s ISBN 978-90-8704-351-3

Plakkaten, Ordonnanties en Circulaires voor Pruisisch Gelre (1713-1798)

pruisischeplakkaten-_voorplHet boek beschrijft in regestvorm meer dan 1060 rechtsvoorschriften die tussen 1713 en 1798 werden uitgevaardigd in en ten behoeve van Pruisisch Gelre.

In de tweetalige inleiding (Nederlands/Duits) wordt ingegaan op de bijzondere plaats van Pruisisch Gelre binnen de Pruisische monarchie en de organisatie van wetgevende bevoegdheden op centraal en decentraal niveau. Daarnaast wordt een kwantitatief overzicht gegeven van de in Pruisisch Gelre afgekondigde wetgeving.

Het boek is voorzien van een uitvoerig register.

Omvang: lx+644 pagina’s. ISBN 978-90-71581-15-1 Werken LGOG 22; prijs € 40,00 plus verzendkosten Het boek is bestelbaar via het Bureau LGOG, postbus 83, 6200 AB Maastricht. info.lgog.nl