Limburgse Rechtsgeschiedenis

Onderwijs

In het kader van de bijzondere leerstoel wordt een keuzeblok Limburgse rechtsgeschiedenis aangeboden ten behoeve van studenten ingeschreven aan de rechtenfaculteit UM

Keuzeblok Limburgse Rechtsgeschiedenis

Limburgse Rechtsgeschiedenis

De Stad Maastricht neemt in de Nederlandse geschiedenis als “stadstaat”een aparte positie in. Tot 1795 werd de soevereiniteit over Maastricht gezamenlijk uitgeoefend door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en de Prinsbisschoppen van Luik. Deze tweeherigheid had tot gevolg, dat de stad Maastricht zich in de middeleeuwen weinig gelegen hoefde laten liggen aan beide stadsheren. Vanaf de vijftiende eeuw slaagden de stadsheren er geleidelijk aan in Maastricht effectiever in hun greep te krijgen, o.a. door het creeëren van speciale bestuurlijke en rechterlijke instellingen, zoals het college van commissarissen-deciseurs.

In dit blok maakt u kennis met de bestuurlijke en rechterlijke organisatie Maastricht in verschillende periodes van zijn ontwikkeling. Diverse aspecten van stedelijk bestuur en rechtspraak zullen worden behandeld aan de hand van de Statuten van 1380, het Recueil der Recessen van 1665, de middeleeuwse raadsverdragen en wat dies meer zij. Aan de hand van de affaire Vrinds wordt ingegaan op de internationaalrechtelijke consequenties van de Maastrichtse Tweeherigheid in de zestiende eeuw, toen Karel V, als hertog van Brabant medeheer van Maastricht hoger beroep op het Rijkskamergerecht verbood en Maastricht in feite losmaakte uit het Heilige Roomse Rijk. Vanwege zijn strategische ligging was Maastricht in de loop van zijn geschiedenis een vaak belegerde vestingstad. Diverse capitulatieverdragen maken het mogelijk ook thema’s uit de geschiedenis van het volkenrecht aan de orde te stellen.