Limburgse Rechtsgeschiedenis

Onderzoek

Lopend onderzoek:

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar het leenrecht in de landen van Overmaze.

Recent afgerond onderzoek:

In april 2923 werd de Procesgids  Commissarissen-Deciseurs te Maastricht gepresenteerd. Deze gids verscheen onder auspiciën van de Stichting tot uitgave van de bronnen van het Oude Vaderlandse Recht.

In november 2021 verscheen: ‘Het leenrecht vergadert …’Een geschiedenis van de Keurkeulse Mankamer te Heerlen in de vroegmoderne periode (1469-1795), Werken Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, dl. 26. Deze studie naar het leenrecht in de vroegmoderne periode werd uitgevoerd in opdracht van de Albert Corten Stichting te Maastricht.

In november 2019 verscheen Rijksarchivaris in een land zonder grenzen. Liber Amicorum mr. dr. Jacques van Rensch (Publicaties van het Regionaal Historisch Centrum Limburg, nr. 7)

In 2015 verscheen onder de naam ‘Limburg. Een geschiedenis’ een nieuw driedelig standaardwerk over de geschiedenis van Limburg, onder redactie van Paul Tummers, Louis Berkvens, Arnoud-Jan Bijsterveld, Ad Knotter en Leo Wessels, met daarin van mijn hand het hoofdstuk ‘Staatkundige en institutionele geschiedenis, 1548-1794’ in deel II, blz. 19-115; en het hoofdstuk ‘Staatkundige en institutionele geschiedenis 1795-1867’ in deel III, blz. 23-66.

In 2013 verscheen ‘Rechtspraak in Roermond 1580-2012’, onder redactie van A.M.J.A. Berkvens, H.J.J.M. van der Bruggen en R.M.L.M. Magnée. Hierin wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van de rechtspraak in Roermond vanaf 1580 tot en met 2012, aan het einde van welk jaar de rechtbank Roermond zijn zelfstandigheid verloor en opging in de nieuwe rechtbank Limburg met locaties in Maastricht en Roermond.

In 2012 verscheen ‘Plakkaten, Ordonnanties en Circulaires voor Pruisisch Gelre’ (Plakkatenlijst Overkwartier deel III) als derde deel over de geschiedenis van de wetgeving van het oorspronkelijk Spaanse deel van het oude hertogdom Gelre sedert 1580. Eerder verscheen in 1990 het deel over Spaans Gelre 1665-1702 en het Staats-bezette Overkwartier 1702-1713 (Plakkatenlijst Overkwartier  deel I); en in 1992 het deel over Oostenrijks Gelre 1713-1794 (Plakkatenlijst deel II).

Afgeronde promoties:

Op 22 november 2019 promoveerde Harrie Weinberg op het proefschrift ‘Vrije Rijksheerlijkheden’ in Limburg (1500-1800). Deconstructie van een mythe, Uitgeverij Boekenplan, Maastricht (isbn 978 90 8666 492 4).

Op 12 oktober 2017promoveerde Kees Schaapveld op het proefschrift ‘Bestuurders en bestuur in Nedermaas 1795-1814’; een handelseditie verscheen als deel 83 in de reeks Maaslandse monografieën.

Op 21 oktober 2015 promoveerde Jacques van Rensch op het proefschrift ‘Licht op het Zonneleen Gronsveld. Ontwikkeling en instellingen van het rijksonmiddellijk graafschap Gronsveld (11e eeuw tot circa 1795)’. Een handelseditie verscheen in 2017 in de reeks Werken van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

Op 7 oktober 2011 promoveerde Hans van Hall op het proefschrift ‘Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten, waarin hij onderzoek doet naar het al dan niet stedelijke karakter van Eijsden in de periode 1300-1550; een handelseditie verscheen als deel 74 in de reeks Maaslandse Monografieën.

Op 9 mei 2008 promoveerde Bram van Hofstraeten op het proefschrift ‘Juridisch Humanisme en Costumiere Acculturatie’, waarin hij verslag doet van een rechtsvergelijkend onderzoek naar inhouds- en vormbepalende factoren van de Antwerpse Consuetudines compilatae (1608) en het Gelderse Land- en Stadsrecht (1620); een handelseditie verscheen bij de Universitaire Pers Maastricht.

Laatst bewerkt: 17 februari 2022.