Limburgse Rechtsgeschiedenis

CV

Louis Berkvens (1952) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1980 tot 1984 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Gerard Noodt Instituut voor rechtsgeschiedenis aldaar. Sedert nov. 1985 is hij verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, aanvankelijk als universitair docent, sinds februari 2000 als universitair hoofddocent in het recht, i.h.b. de rechtsgeschiedenis en sinds 1 januari 2017 als gewoon hoogleraar. Sinds juli 2018 emeritus.

In 1990 promoveerde hij tot doctor in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij publiceert regelmatig rechtshistorische bijdragen over wetgevingsgeschiedenis, codificatie, institutionele geschiedenis en strafrechtsgeschiedenis.

Hij vervult diverse adviserende, redactionele en bestuurlijke functies op het gebied van de regionale geschiedbeoefening in Limburg.

Per 1 juni 1998 werd hij vanwege Limburgs geschied- en Oudheidkundig Genootschap benoemd tot bijzonder hoogleraar rechtsgeschiedenis der Limburgse Territoria.

Op 10 november 2016 ontving hij op voordracht van de Research Group Ghent Legal History Institute de Sarton Medaille 2016 vanwege de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent als erkenning van zijn bijdragen aan de geschiedenis van de rechtswetenschappen. Bij gelegenheid van zijn emeritaat werd hij bij besluit van 22 maart 2018 benoemd tot erelid van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

NARCIS